Поняття навколишнього середовища і джерела його забруднення

У зв’язку з постійним використанням людиною природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища з’явилася необхідність жорсткого регулювання дій, які можуть привести до повного виснаження природних запасів. Настав час розібратися що таке навколишнє середовище, навчити людину берегти природу і навколишній світ, дбайливо ставитися до природних багатств.

що таке навколишнє середовище

Сучасна цивілізація здійснює своєрідний тиск на природу, свідчення тому – екологічні катастрофи та наслідки після них. У своєму «тріумфальному поході» людство залишає після себе покриті солончаками, затоплені болотами, пориті кар’єрами території. Науково-технічна революція набирає обертів, що не проходить для природи безслідно, оскільки ресурси, необхідні для росту прогресу, людство черпає безпосередньо з біосфери. В ході історії було встановлено, що індустріалізація супроводжується подальшими екологічними кризами. Науково-технічний прогрес, настільки активно увірвався у життя людства в XX столітті, що привів до небезпечного порушення природного балансу. Людство вже взяло від природи все, що змогло, тому чекати від неї нових милостинь не варто, оскільки вона сама їх відчутно потребує.

Загальновідомо, що для здійснення нормальної життєдіяльності людського організму, крім сонячної енергії, необхідні такі природні ресурси, як повітря, вода і їжа. На сьогоднішній день людство може вибирати між екологічно чистою їжею і їжею з нітратами, небезпечними для здоров’я емульгаторами, між чистою природною або якісно відфільтрованою водою, забрудненою промисловими відходами. А ось що стосується повітря, без якого людський організм не проживе і трьох хвилин, то якість цього найважливішого для нас ресурсу природи, особливо в умовах великих міст, залишає бажати кращого. В результаті забруднення з’являються все нові форми хвороб, причини яких важко встановити, ця тенденція стає швидше закономірністю, ніж випадковістю.

Поняття навколишнього середовища

Поняття навколишнього середовища

Під навколишнім середовищем розуміється сукупність чистої природи і середовища, створених людиною. Його основні складові: повітряне, водне, кліматичне і акустичне середовище, тваринний і рослинний світ, грунт (рослинний шар).

Вперше термін біосфера з’явився в 19 столітті в працях австрійського вченого Едуарда Зюсса. Термін походить від двох слів: “біос” – життя і “сфера” – куля. Сучасне вчення про біосферу створене ученим Володимиром Івановичем Вернадським. Згідно з визначенням Вернадського, біосфера – зовнішня оболонка Землі, область поширення життя, яка включає в себе всі живі організми і елементи неживої природи, що утворюють середовище проживання. Наявність живих організмів у всіх її частинах є характерною особливістю біосфери. Товщина біосфери 40-50 км, в тому числі атмосфера до озонового шару (25-30 км), гідросфера до її найбільшої глибини (Маріїнська западина більше 11 км) і частина літосфери (до 3 км вглиб Землі). У біосфері здійснюється безперервний обмін речовин і енергії між усіма її складовими. Будь-який вплив на який-небудь елемент біосфери призводить до зміни стану не тільки цього елемента, але і неминуче викликає ланцюгову реакцію змін у всіх її ланках. Взаємозв’язок і взаємозалежність живої і неживої природи називається біогеоценозом (bios – життя, geos – Земля, koinos- загальний).

Біогеоценоз може існувати і розвиватися, якщо його складові елементи нормально функціонують і взаємодіють, здійснюють обмін речовин і енергії між собою. Наприклад, у водоймі фітопланктон (мікроскопічні рослини) і водорості під впливом сонячного світла.

Зоопланктон і молодь травоїдних риб поїдаються більшими рибами, які служать їжею людям і деяким тваринам. Відмирають рослини, гинуть риби, тварини і їх екскременти використовуються в якості їжі для мікроорганізмів. Аеробні бактерії, як і інші живі організми, споживають розчинений у воді кисень, виділяючи вуглекислий газ. Розкладаючи відходи, вони повертають у водойму поживні мінеральні речовини (фосфати, нітрати та ін.), після чого цикл починається заново. У природі для будь-якої органічної речовини, що виробляється в процесі життєдіяльності, існують живі істоти, здатні цю речовину розкласти для використання її в якості їжі. Таким чином, природа сама себе очищає. У природі жодна органічна речовина не буде синтезована, якщо немає ресурсів для її розкладання. Всупереч цим законам людина створила і продовжує створювати хімічні сполуки (поліетилен і т.п.), які потрапляючи в природне середовище, не розкладаються, накопичуються і забруднюють її. Найважливішими властивостями біогеоценозу є його стійкість, збалансованість процесів обміну речовин і енергії між усіма компонентами, отже, в природі існує динамічна рівновага. Порушення рівноваги в будь-яку сторону, в більшості випадків призводить до жахливих наслідків.

що таке навколишнє середовище

Джерела забруднення навколишнього середовища

Біосфера завжди містить певну кількість шкідливих домішок, випромінювань, що надходять від природних джерел: пил і гази космічного, рослинного, тваринного і вулканічного походження; магнітні силові лінії, космічні випромінювання; іонізуючі випромінювання, що випускаються природними радіоактивними речовинами.

Стихійні явища (землетруси, урагани, повені) щорічно завдають світовій економіці збитків у 30 млрд. доларів і забирають близько 250 тис. людських життів. Рівень забруднення атмосфери природними джерелами є фоновим і практично не змінюється з часом. Фонове забруднення місцевості – сукупність природного забруднення з антропогенним. Антропогенні забруднення відрізняються різноманіттям видів і численністю джерел. Якщо в кінці 19 століття в промисловості застосовувалося 19 хімічних елементів, то в 70-х роках 20 століття – вся таблиця Менделєєва. Це істотно позначилося на складі промислових викидів і призвело до якісно нового забруднення біосфери, зокрема, аерозолями важких і рідкісних металів, синтетичними сполуками, бактеріологічними вірусами, парами різних кислот, органічними розчинниками і іншими речовинами. У більшості країн найбільший внесок у забруднення навколишнього середовища вносять паливо – енергетичний комплекс і автотранспорт. Істотне забруднення природного середовища створюють звалища. Атмосферні опади, змиваючи їх, забруднюють води відкритих водойм, а також підземні води на дуже великих глибинах.

Великої шкоди біосфері приносять видобуток, доставка та експлуатація родовищ вуглеводневої сировини, в тому числі на прибережних шельфах. Нафтові розливи (при аваріях танкерів), що складають 20-30% від загального числа забруднень морської води, знищують рибу і птицю, роблять непридатними пляжі, порушують теплорегуляцію – масовий обмін енергією, вологою і газами між водою і атмосферою . Наприклад, випаровування води при наявності нафтової плівки скорочується вдвічі.

вплив на навколишнє середовище

З 30-40-х років 20 століття у зв’язку з розвитком атомної енергетики, використанням радіоактивних речовин в технологічних цілях, довкілля активно забруднюється радіоактивними речовинами, в тому числі і випромінюванням. Наприклад, опромінення поліетиленових труб робить їх придатними для роботи при підвищених температурах; використовуючи джерела випромінювання в харчовій промисловості, збільшують терміни зберігання риби, м’яса, зерна, широко застосовують для виявлення дефектів у виливках і зварних швах. Велику небезпеку становлять такі види зброї, як ядерна, бактеріологічна, хімічна та інші, які здатні створювати на величезних просторах умови, абсолютно непридатні для всього живого. Вони небезпечні не тільки в дії, але і в процесі розробки, випробувань, зберігання і знищення. Поховання радіоактивних та токсичних відходів без вжиття заходів, що запобігають їх поширенню, призводить до різкого порушення рівноваги в природі, що надалі призводить до руйнівних наслідків (різке збільшення ракових, серцевих захворювань).

Зростання потреб людини і розвиток промисловості, викликають сильне забруднення акустичного середовища. У містах, поряд з шумом промислового і побутового обладнання, головним джерелом шуму є транспорт, причому домінуючу роль відіграють автомобілі, що створює 80% шуму, який виникає від всіх видів транспорту. Шум легкових автомобілів має рівень звуку 85-95 дБ. Шумове забруднення навколишнього середовища, як проблема, знаходиться на третьому місці після забруднення води і повітря. В таких умовах зростає ймовірність депресії, психічних розладів, що тягне за собою ослаблення організму, його захисних і відновлювальних функцій.

Like this post? Please share to your friends:
Тільки у нас нове пізнавай
Залишити відповідь

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.